Bouwcontrol Nederland - specialist in energiebesparing en gecertificeerd adviseur

Wij voorzien een kantoor, bedrijf, winkel of woning van een verplicht energielabel.
Industrieweg 12J, 5753 PC Deurne  085-0188 488

Search

DIRECT CONTACT 085-0188 488

Per 01-01 2008 zijn wij van BouwControl Nederland EPA landelijk gecertificeerd.

In opdracht van het ministerie van VROM, zijn door CITO examens afgenomen voor deze onderdelen, bij de eerste ronde van deze examens heeft BouwControl Nederland deelgenomen.

Als een van de eerste bedrijven in Nederland is BouwControl Nederland volledig gediplomeerd, voor zowel "opnemer" als "adviseur".

Na 1 september j.l mocht BouwControl Nederland zich als een van de eerste adviesbureaus van Nederland Energiecertificaten maken. De audit voor de certificering NL EPBD, afgenomen door KIWA, is positief afgerond. Hierbij is getoetst of BouwControl Nederland te Deurne werkt volgens de BRL 9500 en de bijbehorende ISSO publicaties.

BouwControl Nederland heeft zowel het NL EPBD Procescertificaat ontvangen, als het KOMO Procescertificaat voor het maken van Maatwerkrapporten.

BouwControl Nederland is tevens geregistreerd bij Qbis. Qbis is het informatieloket voor certificering in de bouw- en installatiesector.

Daarnaast heeft BouwControl Nederland het KIWA certificaat ontvangen.