Bouwcontrol Nederland - specialist in energiebesparing en gecertificeerd adviseur

Wij voorzien een kantoor, bedrijf, winkel of woning van een verplicht energielabel.
Industrieweg 12J, 5753 PC Deurne  085-0188 488

Search

Maak een afspraak met één van onze deskundige adviseurs

De BouwControl Nederland adviseurs werken door het hele land.
Afspraak aanvragen
DIRECT CONTACT 085-0188 488

BouwControl Nederland - specialist in energiebesparing en gecertificeerd adviseur

Wij voorzien een kantoor, bedrijf, winkel of woning van een verplicht energielabel.
Industrieweg 12J, 5753 PC Deurne 085-0188 488

Energielabel bedrijfspanden


Het Energielabel voor Utiliteitsbouw laat zien hoe de energieprestatie van een gebouw is en of het zuiniger kan. Hierbij wordt gekeken naar de isolatie van dak, vloer, muren en ramen en de energiezuinigheid van de verwarmingsinstallaties.
Meer informatie

Energielabel woningen


De beschikbaarheid van onze energiebronnen is niet onuitputtelijk. Dat inzicht noopt ook woonconsumenten tot keuzes. Wonen kost energie. Verwarming, verkoeling, water, gas, licht en elektriciteit zijn vanzelfsprekende voorzieningen, maar met een kostenplaatje.
Meer informatie

Bouwtechnische keuring


BouwControl Nederland zorgt voor alle werkzaamheden die gepaard gaan met de verbeterplannen voor uw woning. Of het nu gaat om een aanpassing aan de badkamer, vochtdoorslag of een complete aanbouw, wijt staan klaar om U te ondersteunen.
Meer informatie

NEN 2580 metingen


Onze gekwalificeerde EPA-adviseurs staan niet alleen particuliere woningbezitters met raad en daad bij, woningcorporaties en vereningingen van huiseigenaren en beheerders laten zich eveneens graag adviseren door BouwControl Nederland.
Meer informatie

NEN 3140 inspectie


De Arbowet, de Woningwet en de Warenwet zijn de belangrijkste wetten op grond waarvan eisen worden gesteld aan de bestaande elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen in uw bedrijfspand.
Meer informatie

NEN 1010 elektrotechnische opleverinspectie


NEN 1010 betreft een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties die gebruikt worden door de elektrotechnische installatiebranche ...
Meer informatie

Handhaving en controle energielabel Utiliteitsbouw RVO

Bouwcontrol Nederland is een gecertificeerd en onafhankelijk, betrouwbaar bouwtechnisch bureau dat zich toelegt op het managen van bedrijven en particulieren in het kader van energie- en milieuzorg alsmede bouwkundige inspecties. Deze sectoren kennen diverse disciplines met een onderscheidenlijk wettelijk verschillende kaders.

Wie rekening wil houden met het milieu heeft het niet altijd even makkelijk. Door nieuwe ontwikkelingen, verschillen van inzicht alsmede voortdurend nieuwe wettelijke maatregelen hebben professionals en consumenten regelmatig te maken met tegenstrijdige informatie over de milieugevolgen van hun handelingen e/o aankopen. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over de milieugevolgen van Co2-uitstoot, inkoop van energie, de problematiek van gevaarlijk afval en recycling van reststoffen. Bouwcontrol Nederland is in deze zee van milieu-informatie en wettelijke kaders een betrouwbare partner waar de professional en consument op kan vertrouwen.  Onze landelijk gecertificeerde EPA adviseurs dragen zorg voor een betrouwbaar en goed Energie Prestatie Advies (EPA).

Beheerders van gebouwen alsmede Verenigingen van Eigenaren  (VvE) en Woningbouwbedrijven hebben te maken met onderhoud en veiligheid van onroerende goed. Door de met zorg opgebouwde expertise van Bouwcontrol Nederland, kunnen wij behulpzaam zijn bij het meten van de conditie van het gebouw (de conditiemeting) en het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning (gebouwenboek), Algemene Bouwkundige Keuringen (AWK).

De expertise van Bouwcontrol Nederland  is zowel nationaal als internationaal inzetbaar voor kleine en middelgrote bedrijven en particulieren. Met ons landelijk netwerk van EPA-adviseurs zijn wij in staat binnen 24 uur een afspraak te maken en binnen 5 werkdagen de cliënt te bezoeken. Een cliënt is bij Bouwcontrol Nederland altijd verzekerd van een op de eigen situatie toegesneden advies en oplossing.

BouwControl Nederland is gecertificeerd conform het KOMO®-procescertificaat voor Energieprestatie.

Voor verdere informatie neemt u contact op met ons hoofdkantoor, te bereiken via tel. 0493-381581

Gegevens:
BouwControl Nederland
Industrieweg 12J
5753 PC, Deurne

KvK nr. 54577195