Bouwcontrol Nederland - specialist in energiebesparing en gecertificeerd adviseur

Wij voorzien een kantoor, bedrijf, winkel of woning van een verplicht energielabel.
Industrieweg 12J, 5753 PC Deurne  085-0188 488

Search

Maak een afspraak met één van onze deskundige adviseurs

De BouwControl Nederland adviseurs werken door het hele land.
Afspraak aanvragen
DIRECT CONTACT 085-0188 488

BouwControl Nederland - specialist in energiebesparing en gecertificeerd adviseur

Wij voorzien een kantoor, bedrijf, winkel of woning van een verplicht energielabel.
Industrieweg 12J, 5753 PC Deurne 085-0188 488

Energielabel bedrijfspanden


Het Energielabel voor Utiliteitsbouw laat zien hoe de energieprestatie van een gebouw is en of het zuiniger kan. Hierbij wordt gekeken naar de isolatie van dak, vloer, muren en ramen en de energiezuinigheid van de verwarmingsinstallaties.
Meer informatie

Energielabel woningen


De beschikbaarheid van onze energiebronnen is niet onuitputtelijk. Dat inzicht noopt ook woonconsumenten tot keuzes. Wonen kost energie. Verwarming, verkoeling, water, gas, licht en elektriciteit zijn vanzelfsprekende voorzieningen, maar met een kostenplaatje.
Meer informatie

Bouwtechnische keuring


BouwControl Nederland zorgt voor alle werkzaamheden die gepaard gaan met de verbeterplannen voor uw woning. Of het nu gaat om een aanpassing aan de badkamer, vochtdoorslag of een complete aanbouw, wijt staan klaar om U te ondersteunen.
Meer informatie

NEN 2580 metingen


Onze gekwalificeerde EPA-adviseurs staan niet alleen particuliere woningbezitters met raad en daad bij, woningcorporaties en vereningingen van huiseigenaren en beheerders laten zich eveneens graag adviseren door BouwControl Nederland.
Meer informatie

NEN 3140 inspectie


De Arbowet, de Woningwet en de Warenwet zijn de belangrijkste wetten op grond waarvan eisen worden gesteld aan de bestaande elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen in uw bedrijfspand.
Meer informatie

NEN 1010 elektrotechnische opleverinspectie


NEN 1010 betreft een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties die gebruikt worden door de elektrotechnische installatiebranche ...
Meer informatie

Handhaving en controle energielabel Utiliteitsbouw RVO

In de NEN1010-norm is vastgelegd dat elektrische installaties niet alleen na de eerste aanleg, maar ook bij een belangrijke wijziging geïnspecteerd moet worden, voordat ze gebruikt mogen worden. NEN 1010 betreft een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties die gebruikt worden door de elektrotechnische installatiebranche. De NEN-normen betreffen geen wetten maar praktische richtlijnen/afspraken die voor en door de markt zelf zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten onder andere de minimum veiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en industrie moeten voldoen. 

De NEN 1010- norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere:

 • woningen en kantoren;
 • gebouwen en terreinen bedoeld voor openbare en industriële doeleinden;
 • ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, veeteelt of tuinbouw;
 • geprefabriceerde gebouwen;
 • caravans, logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen;
 • bouwterreinen, tentoonstellingsinstallaties, kermisinstallaties en andere tijdelijke installaties;
 • jachthavens;
 • buitenverlichting.

NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Gebruik van NEN 1010-norm wordt wel aanbevolen, onder meer via de Arbowet en het Bouwbesluit. Bij deze laatste kan de NEN1010-keuring bewijzen dat een installatie aan alle vastgestelde technische eisen voldoet om een bouwvergunning te krijgen. Ook bij grotere aanbestedingen speelt de NEN1010 een belangrijke rol, omdat hierbij vaak gekeken wordt naar Europese normen.

De inspecteurs van Bouwcontrol Nederland zijn van de nieuwste regelgeving op de hoogte en staan garant voor een nauwkeurige uitgevoerde NEN1010-inspectie. Deze wordt vaak uitgevoerd in combinatie met de NEN3410-inspectie.

V
raag nu uw offerte aan

De NEN 3140-inspectie is de uitvoering van verschillende wetten op grond waarvan eisen worden gesteld aan de bestaande elektrotechnische installaties en elektrische arbiedsmiddelen. De belangrijkste van deze wetten zijn de Arbowet, de Woningwet en de Warenwet. Arbowet is vooral gericht op de veiligheid van werknemers; de Woningwet focust op de veiligheid van alle gebruikers van bouwwerken en installaties en de Warenwet ten slotte betreft de veiligheid van gebruikers van producten.

De Arbowet ziet erop toe dat een veilig gebruik van de elektrotechnische installaties is gewaarborgd. Hiertoe moeten de installaties op de juiste manier zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden. Volgens de Arbobeleidsregels wordt hieraan voldaan wanneer de installaties en het gebruik ervan aan de NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6-normen voldoen.

Volgens de Woningwet moeten bestaande elektrotechnische installaties voldoen aan alle veiligheidseisen voor bestaande bouw, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit. Wettelijk gezien is de eigenaar van een gebouw zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw. Op grond van de Woningwet  is sinds 2008 echter de gebruiker van het gebouw verplicht ten minste eenmaal per jaar de noodverlichtingsinstallatie op adequate wijze te (laten) controleren én onderhouden. Verder is het verstandig als de gebruiker de elektrische installaties periodiek laat inspecteren, zodat een veilige werkomgeving gewaarborgd wordt.

Op grond van de Warenwet moeten elektrotechnische producten voldoen aan eisen van veiligheid, waarbij voor de meeste elektrotechnische producten de eisen zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit elektrotechnische producten (bron: CvT 2009). Om aan deze wetgeving te voldoen, kunt u het inspectiehoofdstuk uit de NEN 3140-norm hanteren.

Veel verzekeraars eisen in hun polisvoorwaarden dat elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen voldoen aan bovengenoemde normen. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, kunnen in geval van brand of bij schade bepaalde zaken niet worden vergoed, met alle gevolgen van dien. Zorg daarom voor een goede inspectie en beheer. Bouwcontrol Nederland is u hierbij graag van dienst.

Onze inspecteurs voeren de veiligheidsinspecties uit conform een door Dekra, Uneto-VNI en de Arbeidsinspectie opgesteld kwaliteitsborgingsysteem genaamd ‘Criteria voor Toezicht’. Hierdoor bent u verzekerd van een zorgvuldige, uniforme inspectie en rapportage. De inspectie is uitgevoerd op basis van:

NEN 1010: 2007 + c1: 2008
NEN 3140: 2011
NPR 8040-1
NEN-EN-IEC 60439
Overige van toepassing zijnde productnormen

Vraag nu een offerte aan.

Wat is het Epa-U label?

Dit is het energielabel voor bedrijfsmatige objecten. Sinds 1 juli 2015 is het wettelijk verplicht om een energielabel te hebben. Zonder energielabel kunt u een boete krijgen. Een dergelijke boete is niet mis en kan oplopen tot maar liefst € 20.500,--.

Hoe werkt het Epa-U label?

Het Energielabel voor Utiliteitsbouw laat zien hoe de energieprestatie van een gebouw is en of het zuiniger kan. Hierbij wordt gekeken naar de isolatie van dak, vloer, muren en ramen en de energiezuinigheid van de verwarmingsinstallaties. Indien er op het advies wordt ingegaan kunt u besparen op energielasten en levert u een bijdrage aan het milieu.

Vraag nu het Energielabel voor Utiliteitsbouw aan!

Bent u op zoek naar een Erkend Energielabel voor uw bedrijfspand (utiliteit)? Vul dan het aanvraagformulier in, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Gelet op de grote diversiteit tussen bedrijfspanden zullen wij u een aanbod op maat doen. Kunt u bouwtekeningen, meetcertificaten en/of installatietekeningen overleggen dan zal de prijs lager zijn dan wanneer er geen gegevens bekend zijn.

BouwControl Nederland

BouwControl Nederland is een onafhankelijk en gecertificeerd Bouwtechnisch Bureau dat zich toelegt op het managen van bedrijven en particulieren in het kader van Energie- en Milieuzorg alsmede Bouwkundige Inspecties.

Waarom kiest u voor BouwControl Nederland?

 • Wij hanteren zeer scherpe tarieven.
 • Wij werken uitsluitend met gecertificeerde adviseurs door heel Nederland.
 • Zeer snelle afhandeling van uw label.
 • Vanaf 2008 zijn wij zeer actief in de EPA branche, dit spreekt voor veel ervaring.

Voordelen van het Energielabel!

 • Nuttig in de onderhandelingen van de huur- of koopprijs van het gebouw.
 • Mogelijkheden zien om op energiekosten te besparen.
 • Standaard advies voor verbetering van energiebesparing.
 • Het Energielabel blijft voor een periode van 10 jaar geldig.

VOORKOM EEN BOETE EN VRAAG HIER UW ENERGIELABEL VOOR UTILITEITSBOUW AAN.