Bouwcontrol Nederland - specialist in energiebesparing en gecertificeerd adviseur

Wij voorzien een kantoor, bedrijf, winkel of woning van een verplicht energielabel.
Industrieweg 12J, 5753 PC Deurne  085-0188 488

Search

Maak een afspraak met één van onze deskundige adviseurs

De BouwControl Nederland adviseurs werken door het hele land.
Afspraak aanvragen
DIRECT CONTACT 085-0188 488

BouwControl Nederland - specialist in energiebesparing en gecertificeerd adviseur

Wij voorzien een kantoor, bedrijf, winkel of woning van een verplicht energielabel.
Industrieweg 12J, 5753 PC Deurne 085-0188 488

Energielabel bedrijfspanden


Het Energielabel voor Utiliteitsbouw laat zien hoe de energieprestatie van een gebouw is en of het zuiniger kan. Hierbij wordt gekeken naar de isolatie van dak, vloer, muren en ramen en de energiezuinigheid van de verwarmingsinstallaties.
Meer informatie

Energielabel woningen


De beschikbaarheid van onze energiebronnen is niet onuitputtelijk. Dat inzicht noopt ook woonconsumenten tot keuzes. Wonen kost energie. Verwarming, verkoeling, water, gas, licht en elektriciteit zijn vanzelfsprekende voorzieningen, maar met een kostenplaatje.
Meer informatie

Bouwtechnische keuring


BouwControl Nederland zorgt voor alle werkzaamheden die gepaard gaan met de verbeterplannen voor uw woning. Of het nu gaat om een aanpassing aan de badkamer, vochtdoorslag of een complete aanbouw, wijt staan klaar om U te ondersteunen.
Meer informatie

NEN 2580 metingen


Onze gekwalificeerde EPA-adviseurs staan niet alleen particuliere woningbezitters met raad en daad bij, woningcorporaties en vereningingen van huiseigenaren en beheerders laten zich eveneens graag adviseren door BouwControl Nederland.
Meer informatie

NEN 3140 inspectie


De Arbowet, de Woningwet en de Warenwet zijn de belangrijkste wetten op grond waarvan eisen worden gesteld aan de bestaande elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen in uw bedrijfspand.
Meer informatie

NEN 1010 elektrotechnische opleverinspectie


NEN 1010 betreft een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties die gebruikt worden door de elektrotechnische installatiebranche ...
Meer informatie

Handhaving en controle energielabel Utiliteitsbouw RVO

De beschikbaarheid van onze energiebronnen is niet onuitputtelijk. Dat inzicht noopt ook woonconsumenten tot keuzes. Wonen kost energie. Verwarming, verkoeling, water, gas, licht en elektriciteit zijn vanzelfsprekende voorzieningen, maar met een kostenplaatje. Om een goede balans te vinden tussen de materiële kosten (van energie en geld) en immateriële opbrengsten (wooncomfort) is het zinvol een Energie Prestatie Advies (EPA) te laten uitvoeren.

BouwControl Nederland is een gecertificeerd EPA-adviesbureau. Onze adviseurs analyseren het energetisch rendement van uw woning. Zij signaleren besparingskansen en berekenen desgewenst de terugverdientermijn van isolerende maatregelen. Voorts geven zij concrete aanbevelingen, bijvoorbeeld om installatietechnische verbeteringen toe te passen. Een EPA-maat werk rapport biedt volop aanknopingspunten om energiek werk te maken van kosten verlagen.

Bespaar op uw woonlasten!

Onze gekwalificeerde EPA-adviseurs staan niet alleen particuliere woningbezitters met raad en daad bij, woningcorporaties en vereningingen van huiseigenaren en beheerders laten zich eveneens graag adviseren door BouwControl Nederland. Bespaar ook op uw jaarlijks terugkerende woonlasten en laat u deskundig EPA-adviseren!

M.i.v. 2008 is het voor een eigenaar/verkoper of verhuurder verplicht om bij verkoop of verhuur van een woning of utiliteitsgebouw zoals bijvoorbeeld een kantoor of winkel een energielabel te tonen. Dit energielabel, ook wel energiecertificaat genoemd is vergelijkbaar met een label zoals al bij o.a. wasmachines en koelkasten gebruikt wordt. De koper/huurder krijgt zodoende inzicht over het energiegebruik en comfort van het pand.

ENERGIELABEL

Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht een energielabel (energieprestatie certificaat) aan de nieuwe huurder of koper te overleggen. Het energielabel is niet nodig voor woningen niet ouder dan 10 jaar.

Diploma's voor Energielabel per 1 november 2008 verplicht.

Het Centraal College van Deskundigen van de Stichting KBI heeft in haar vergadering van 10 juni jl. besloten dat de EPA-opnemer en de EPA-adviseur voor woningen met ingang van 1 november 2008 in het bezit moeten zijn van een bewijs van vakbekwaamheid (diploma). Na deze datum mogen er geen opnames voor energielabels meer worden uitgevoerd door niet geregistreerde EPA-opnemers en mogen ook geen energielabels worden verstrekt door niet officieel geregistreerde EPA-adviseurs!

De verkoper/eigenaar dient voor het energielabel te zorgen. Het energielabel is gebouwgebonden en geeft de energiezuinigheid weer, zodat direct zichtbaar is hoeveel energie een gebouw 'verbruikt'. BouwControl Nederland is NL/EPBD gecertificeerd en kan u voorzien u van een energieprestatiecertificaat. En om geen energie te verspillen, bieden wij u het energieprestatiecertificaat ook in combinatie aan met een bouwtechnische keuring. U ontvangt een uitgebreid rapport met als bijlage het energielabel.

Hoe werkt het energielabel?

De energieprestatie van een gebouw wordt weergegeven in een energie index en via een gestandaardiseerde energieklasse -indeling (van A++ t/m G). A++ is het meest zuinig en G het minst. Deze labels worden al toegepast bij auto's en witgoed. Het Energieprestatie Advies Woningen geeft bij het energielabel een lijstje met maatregelen die de energieprestatie kunnen verbeteren.

Het Energielabel wordt opgesteld aan de hand van een aantal vastgestelde criteria:

* De aanwezigheid en omvang van isolatie in muren, vloeren en daken;
* De opbouw van de constructie, de aanwezige isolatie en eventuele luchtspouwen;
* De aanwezigheid en typering van installatie: verwarming, ventilatie etc.;
* De aanwezige beglazing en typering.

Het energielabel blijft 10 jaar geldig.

Epa - maatwerk advies

Daarnaast is het mogelijk om middels een zogenaamd. Epa - maatwerk advies verschillende energiebesparende opties te tonen, hierbij zal tevens de mogelijke verbetering van het label in beeld gebracht worden.

Vraag hier uw offerte aan! Wij hanteren zeer scherpe tarieven.

Uw ideale partner, Indien u van plan bent te gaan kopen, verkopen, bouwen of verbouwen bent u bij BouwControl Nederland aan het juiste adres.

Wij dragen zorg voor alle werkzaamheden die gepaard gaan met de verbeterplannen voor uw woning. Of het nu gaat om een aanpassing aan de badkamer, vochtdoorslag of een complete aanbouw, wij van BouwControl Nederland staan klaar om U te ondersteunen. Jarenlange ervaring op de werkvloer gecombineerd met terdege studies garanderen u van een optimaal resultaat.

Ook als U een woning wilt aankopen of verkopen is het belangrijk een bouwkundig rapport te laten maken. Een bouwkundig rapport bij aan- en verkoop van een object geeft een beeld van de staat van het desbetreffende object. Als koper voldoet u niet alleen grotendeels aan uw onderzoeksplicht zoals beschreven in het Nieuw Burgerlijk Wetboek 7:17, maar heeft u ook een gedegen rapportage in uw bezit zodat u ook weet wat u koopt.

Als u de verkoper bent van een onroerende zaak heeft u een meldingsplicht van alle mankementen van het te verkopen object. Met een bouwkundig rapport van BouwControl Nederland komt u uw verplichting na. Tevens geeft een dergelijk rapport een potentiele koper zekerheid en kan een verkoopproces aanzienlijk worden versneld.

BouwControl Nederland verzorgt ook voor de verkopende partij een bouwtechnische keuring. Zo kunt u direct een bouwkundig rapport voorleggen aan uw potentiële kopers, dit voorkomt wachttijden en zult u als verkoper een goede stap zetten richting een daadwerkelijke verkoop. Ook voorkomt u hiermee vervelende juridische problemen bij eventuele (verborgen) gebreken achteraf.

Aankoopkeuring

Een bouwtechnische keuring brengt voor u als koper bepaalde zekerheden met zich mee. BouwControl Nederland adviseert u over de technische staat van de woning. Niemand zou graag een woning kopen die na aankoop in slechte staat blijkt te zijn. Het is van belang voor de aankoop te weten in welke staat het pand bouwkundig verkeertnen hoe het pand is onderhouden. Als u dit van te voren weet, kunt u eenvoudiger over de prijs onderhandelen en weet u direct waar u aan toe bent. 

NHG keuring

Voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie is het soms noodzakelijk een bouwtechnisch onderzoek uit te voeren volgens de richtlijnen van de NHG. Deze keuring mag echter alleen worden verzorgd door een erkend bureau. Rapportage van BouwControl Nederland wordt volkomen geaccepteerd. 

Vraag hier uw offerte aan! Wij hanteren zeer scherpe tarieven.

Inhoud en oppervlakte spelen een belangrijke rol bij de huur of verkoop van vastgoed.

De NEN 2580 is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden aanduidt voor de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming.

Dit is de wettelijke norm die voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan wordt aangeduid. Een nauwkeurige berekening komt alleen tot stand als de objectieve meetgegevens exact volgens de NEN 2580 norm worden uitgevoerd.

In de NEN 2580 norm wordt daarbij onder andere onderscheid gemaakt in:

· Bruto Vloer Oppervlak (BVO)

· Gebruiks oppervlakte vloeroppervlak (GBO)

· Verhuurbaar Vloer Oppervlak (VVO)

Meetcertificaat

Bouwcontrol is specialist in het doorrekenen van vastgoed conform de NEN 2580 norm.

Dit doen wij op basis van bestaande bouwtekeningen waarmee met behulp van software de gevraagde gegevens berekend worden. Als er geen digitale tekeningen beschikbaar zijn, verricht bouwcontrol met behulp van professionele meetapparatuur de NEN 2580 meting op locatie uit. Op welke wijze de meting ook wordt uitgevoerd, de meetwaardes worden vastgelegd in overzichtelijke tekeningen (digitaal of op papier). Tenslotte leggen wij de meetgegevens vast in het meetcertificaat conform NEN 2580.

Vraag hier uw offerte aan! Wij hanteren zeer scherpe tarieven.